Ενεργειακές κοινότητες – Ένας δημοκρατικός θεσμός που βάλλεται

Κλείσαμε τρία χρόνια από τη δημοσίευση του Νόμου 4513/2018 για την ίδρυση Ενεργειακών Κοινοτήτων. Σ΄αυτό το χρονικό διάστημα αρκετοί συμπολίτες μας υποδέχθηκαν τον θεσμό με ενθουσιασμό και από παθητικοί καταναλωτές ορυκτών καυσίμων μετατράπηκαν σε μικροπαραγωγούς καθαρής ενέργειας με τη φιλοδοξία της μαζικής κοινωνικής συμμετοχής στην ενεργειακή μετάβαση και στην πράσινη Διαβάστε περισσότερα…

Η εναρμόνιση καταστατικού με τον Ν.4548/18 ως μέσο νομοθετικού εκσυγχρονισμού των Α.Ε.

Από την 1.1.2019 τέθηκε σε ισχύ το νέο Δίκαιο Ανωνύμων Εταιρειών με το νόμο 4548/2018. Με παρέλευση μέχρι σήμερα πλέον των 100 χρόνων από την εισαγωγή του νόμου 2190/1920 “ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ” , η συνολική ανακαίνιση της βασικής νομοθεσίας για τις ανώνυμές εταιρείες ήταν αναγκαία και προφανής. Παρά τις επανειληµµένες Διαβάστε περισσότερα…